De betekenis van rugpijn

Stijve-spieren

De betekenis van rugpijn.


Rugpijn is een van de meest voorkomende lichamelijke klachten. Er zijn verschillende oorzaken voor rugpijn. Pijn na een ongeluk of operatie, spieraandoeningen, kanker, afwijkingen in de wervelkolom, etc. Maar wat als al deze oorzaken niet van toepassing zijn en er toch rugpijn is?

Ik ben voor je op zoek gegaan naar wat diverse boeken zeggen over de symboliek van rugpijn. Het is interessant om eens na te gaan of deze thema’s bij jou of bij iemand die je kent spelen.

De rug vertegenwoordigt de steun die we krijgen in het leven. Dat kan zijn van mensen in onze omgeving, maar ook van het Universum, het leven zelf. Rugproblemen betekenen meestal dat we ons niet gesteund voelen en geen steun in de rug voelen. Pijn in de hoge rug staat voor emotionele steun, van o.a. man, vrouw, partner, baas. Het midden van de rug heeft te maken met schuldgevoelens over wat achter de rug is. Verberg je iets uit het verleden? Ben je bang voor wat achter de rug is? Voel je je in de rug aangevallen? Klachten van de onderrug hebben vaak te maken met  geld. Is je financiële situatie onoverzichtelijk of maak je je zorgen over geld? Angst voor gebrek aan geld of angst voor het hebben van geld?

Het skelet en de botten representeren onze structuur, onze innerlijke architectuur. Als we lijden aan pijn in de botten, lijden we in onze innerlijke structuur, onze levensovertuigingen. Het meeste hiervan is onbewust. Dit zijn onze diepste overtuigingen, waar we ons leven naar inrichten, zonder dat we daar ons in het dagelijks leven van bewust zijn. Voor het grootste deel worden deze overtuigingen gevormd door gewoonten, religie, onze cultuur, onze geschiedenis. Hieruit ontstaan ook overtuigingen over ons gevoel voor recht en onrecht, racisme, basisangsten, etc. Botten zitten diep in ons lichaam, waar alles omheen is gebouwd, waar ons lichaam op rust, steun vindt. De botten en het beenmerg staan voor alles wat het diepste in ons gezeteld is. Wanneer we diep gekwetst zijn, geraakt worden in onze diepste overtuigingen over het leven of over hoe het leven zou moeten zijn, dan uiten onze botten dat door pijn en ongemak. Dat is waarom osteoporose meestal ontwikkelt rondom de menopauze. Dit is de periode waarin veel vrouwen verlies van hun vrouwelijkheid ervaren. Het ideale, oorspronkelijke beeld van de vrouw, daar hoort vruchtbaarheid bij. Zeker als een vrouw voornamelijk een moederrol heeft ingevuld in haar leven, kan ze in deze periode (onbewust) het gevoel krijgen dat ze geen waarde meer heeft in de maatschappij en voor haar familie.

Interessant weetje is dat osteoporose in Azië zeer weinig voorkomt. De oudere mensen worden hier zeer gewaardeerd, wat de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van deze mensen ten goede komt.

Aandoeningen van botten en gewrichten hebben te maken met een conflict van de eigenwaarde van de cliënt. Klachten aan de wervelkolom staan voor een centraal eigenwaarde conflict, iemand is geschaad aan de basis.

Scoliose is een mooi voorbeeld van een wervelkolom probleem. Het is een vervorming van de wervelkolom, die heftige vormen kan aannemen. Het komt vooral voor bij kinderen die nog vóór hun pubertijd zitten en het stopt meestal ná de pubertijd. De vervorming vindt plaats tussen 2 punten, het bekken en de schouders. Deze 2 punten blijven op een bepaalde afstand van elkaar, de schouderlijn blijft op dezelfde afstand van de grond, terwijl de wervelkolom doorgroeit. Dit veroorzaakt een zijdelingse kromming in de wervelkolom. Wat betekent dit nu? De verhouding tussen de schouders en het bekken zijn de oriëntatiepunten die het kind heeft ten opzichte van zijn plaats en dat van zijn ouders of opvoeders. Een kind dat te lijden heeft onder de keuzes en beslissingen van volwassenen zoals een verhuizing, afwezigheid van een ouder, scheiding van ouders of vriendjes/vriendinnetjes, kan het vertrouwen in volwassenen verliezen. Als het kind de volwassen wereld niet aantrekkelijk vindt, zal het letterlijk niet willen opgroeien en zal het in de kinderwereld willen blijven.

Bij rugpijn wordt de vrije zelfexpressie achtergehouden, de eigen kracht vind geen steun. Je weigert om jezelf helemaal te erkennen en je bent onoprecht naar jezelf. Je hebt problemen met achter jezelf te staan. Niet verwerkt verdriet slaat neer in de houding, door verdriet verbogen zijn. De rug wordt belast door overbodige belastingen. Je mag jezelf ontlasten van deze lasten, of om te beginnen, je ervan bewust te worden. Je neemt niet echt je volle ruimte in. Je uit je te weinig zoals je bent. Je laat te weinig zien wat er zich in jouw verborgen wereld van gedachten en gevoelens afspeelt. Je forceert jezelf, je doet je natuur geweld aan. Je draagt enorme nutteloze lasten omdat je niet echt vanuit je eigen zelf-zekerheid jezelf op actieve wijze manifesteert. Je concentreert je onvoldoende op jezelf. Je  laat je overweldigen door emoties in plaats van zelf kordaat je energieën vast te pakken en ze te hanteren. Twijfel je zo aan je eigenwaarde? Voel je je zo onveilig in je eigen natuur? Je buigt door onder deze energetische lasten, onder deze zelftwijfel. Je houdt jezelf te krampachtig staande. Je wilt dat men je ziet of erkent. Je bent aanhankelijk omdat je je eigen autonome waarde miskent. In je gevoel van onmacht speelt je imago een rol. Je leeft niet echt vanuit jouw hart, vanuit je spontane gevoelswereld, maar  je kijkt eerder naar de reactie van anderen op jou. Op deze wijze ga je jezelf forceren.

Je neemt teveel op je nek. Je doet alsof het goed met je gaat, terwijl je weet dat het niet zo is. Je neemt een te zware verantwoordelijkheid op je en je zadelt jezelf op met problemen. Je vraagt zelden om hulp en je wilt alles het liefst alleen doen. Je staat niet snel open voor de ander, of de mening van de ander, uit angst eigen inzichten te moeten loslaten. Je loopt weg voor de waarheid, je wilt niet met je eigen gevoelens geconfronteerd worden. Je voelt je verplicht om te zwijgen over gebeurtenissen in het gezin of in de familie.

De oplossing is het innerlijke conflict achterhalen, erkennen en oplossen. Dit vereist het durven kijken naar het eigen aandeel in het ontstaan van de klacht en oplossingen vinden voor het conflict. Hierbij kunnen affirmaties goed helpen. Gebruik dagelijks één of een paar affirmaties die goed voelen:

Ik word gedragen door het leven.

Ik zet alle angsten van me af en vertrouw het levensproces.

Er wordt altijd gezorgd voor alles wat ik nodig heb.

Ik weet dat het leven aan mijn kant staat.

Liefdevol sta ik recht overeind.

Het leven steunt mij en houdt van mij.

Ik zet het verleden van mij af.

Ik mag verder gaan met liefde in mijn hart.

Ik ben trots op mezelf.

Ik ben veilig en geliefd.

Blijf bij jezelf, ook wanneer je onder druk staat. Zie het goede en het mooie aan jezelf, omdat je het wilt zien. Erken je zelfwaarde, kom tot zelfrespect en zelfliefde. Voel je veilig in je diepste zelf, onafhankelijk van anderen.

Bronnen:

Ziekte als symbool- Ruediger Dahlke

De sleutel tot zelfbevrijding- Christiane Beerlandt

Acupunctuuratlas van de Gevoelens- H. Verlinden

Je kunt je leven helen- Louise Hay

What your aches and pains are telling you- Michel Odoul

Zielsoorzaken van ziekte- Björn Eybl