Privacy

Het Privacyreglement van de beroepsorganisatie GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten) beschrijft hoe ik als therapeut omga met gegevens van gebruikers van de website en cliënten:

Klik hier